TAŞBAŞI KİLİSESİ
Ordu il merkezinde Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan Eski Taşbaşı Kilisesi XIX. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. Bir süre cezaevi olarak kullanılan kilise Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek günümüzde Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Doğu-batı yönünde dikdörtgen bazilika planında yapılan yapının arazi konumundan ötürü apsis yönü dayanak duvarları ile güçlendirilmiştir. Kilisenin ibadet mekânı üçer sütunlu iki sıra ile üç nefe ayrılmıştır. En geniş olan ne orta neftir. Naosun (ibadet mekanı) apsise yakın yerinin üzeri çevresinde pencereler sıralanan yüksek yuvarlak kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Kilisenin duvarları kesme taştır. Kilise 1853 yılında yörede yaşayan Ortodoks Hristiyanlar tarafından yapılmıştır.
Kilisenin semardam çatısı, sütunlarla desteklenen kemerlerle taşınmaktadır. Batıdaki nefteks kuzey ve güneye açıktır. Bugünkü kalıntılardan kilisenin kuzeyinde ikametgah binaları, okul vb. sosyal mekanlar yer aldığı anlaşılmaktadır. Ordu merkezinde bulunan Taşbaşı Mahallesi bugün SİT alanıdır.

Eski Taşbaşı Kilisesi dönemine ait birçok ayrıntıyı günümüze yansıtmaktadır. Kiliseyi farklı kılan kemerleri ve XIX. Yüzyıla ait mimarisi bugün yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin artmasına neden olmaktadır.

Taşbaşı Kilisesi Nerde?
Ordu il merkezinde Taşbaşı Mahallesi’nde bulunmaktadır.